Nordic Countries
Kontakt
Huvudkontor

Dalkia
Postadress:
Box 6613
113 84 Stockholm

Besöksadress
Hälsingegatan 47
113 31 Stockhlm

Telefon
Växel 08-550 500 00

Kundservice 020-32 50 00

E-post
info@dalkia.se

Dalkia Sverige

Specialistkompetens inom energi- och fastighetsteknik, energi- och industriteknik samt energiförsörjning.

Creating energy progress

Långtgående garantier avseende funktion, prestanda och kostnadsnivå.

Creating energy progress

Utveckling och effektivisering av industriella stödfunktioner och tekniska försörjningssystem.

Creating energy progress

Optimerar och garanterar energiflöden, teknisk prestanda, samt den totala kostnaden.

Creating energy progress

Städer och företag för publika och kommersiella fastigheter, industri och samhälle får möjligheter till hållbar utveckling.

Creating energy progress

Först i branschen med verifiering enligt AFAQ 26000 - en modell för att utvärdera ett företags efterlevnad av hållbarhetsstandarden ISO 26000.

Creating energy progress