Nordic Countries
Kontakt
Huvudkontor

Dalkia
Postadress:
Box 6613
113 84 Stockholm

Besöksadress
Hälsingegatan 47
113 31 Stockhlm

Telefon
Växel 08-550 500 00

Kundservice 020-32 50 00

E-post
info@dalkia.se

Energiförsörjning

Dalkia är en global ledare inom energitjänster som utvecklar innovativa och miljöanpassade lösningar för hållbar tillväxt av städer och företag för publika och kommersiella fastigheter, industri och samhälle. Vårt erbjudande omfattar finansiering, ägande, projektering och konstruktion, samt drift, underhåll och optimering.

Energiförsörjning

Dalkia garanterar tekniska och miljömässiga resultat
Vår gedigna erfarenhet och alla våra referenser från 133 000 installationer över hela världen är självklart en trygghet, men framförallt är det nog vetskapen om att vi kan garantera resultat och kostnadsbesparing som är det intressanta.

Vi kan effektivisera er totala energianvändning, från produktion till konsumtion genom att förbättra funktionen och den tekniska infrastrukturen. Är ert företag redo att möta framtidens allt hårdare krav med ökade miljöskatter, energipriser och råvarukostnader utan att ni behöver göra avkall på kvaliteten?

Helhetsåtagande för energiförsörjning
Vi genomför en förstudie och analyserar nuläget och bedömer potentiell kostnads- och miljöbesparing. Förstudien omfattar hela kedjan för energiförsörjning - val av energikälla, design och konstruktion av ny produktionsanläggning eller ombyggnation av befintlig. Vi kan även erbjuda investeringsalternativ och ange kostnad per levererad energienhet, till exempel X kr/MWh, och därmed leverera ett garanterat resultat avseende kvalitet, tillgänglighet och effektivitet.

Vårt erbjudande innehåller ny- eller ombyggnation av anläggning som dimensioneras för att tillgodose ert produktionsbehov. Vi levererar en helhetslösning gällande projektering, design, bygg, drift och underhåll av produktionsanläggningen. Vårt åtagande innebär ansvar för hela projektet inklusive garantier och risker för leverans av anläggningen. Vi arbetar alltid med att analysera produktionsprocesser, öka produktiviteten, driftoptimera, samt sköta service och underhåll av anläggningen för att leverara en högre verkningsgrad, samt optimera distributionsnätet.

Värden på nyckeltal är grunden för att följa upp mediaförbrukningen och öka effektiviteten. Våra experter använder de mest lönsamma energislagen för att garantera lägre energikostnader och hög miljöprestanda. På distributionssidan ansvarar vi för att minska eller eliminera förluster i nätet och fokuserar på att hitta lösningar att optimera nätet genom återvinning av spilld energi från användarsidan.

Mikael Jansson
Koncernchef Dalkia Norden

Kännetecknande för alla våra uppdrag är att våra kunder slipper bekymmer och risker och de ökar sin konkurrenskraft genom lägre kostnadsnivåer samt minskar sin miljöpåverkan.